POKUŠAJ! NE BOJ SE!

Godina : 2023

Pandemija COVID-19 je uticala da se u Sarajevu ali i u Bosni i Hercegovini zatvori veliki broj malih biznisa. Neke firme su imale sreće jer su postojali neki mladi i hrabri ljudi koji su se pobrinuli da se zatvaranje ne dogodi.