U INAT ZABORAVU

Godina : 2023

Fašizam nema jedan oblik, on se vješto involvira i prilagođava svim uslovima i sistemima, a borba protiv njega ne smije imati rok trajanja. Zaborav je teži od smrti (narodna poslovica)